Privacy beleid

PRIVACYBELEID VAN MAS MONTBRÍO BELVEDERE

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens worden verzameld of verwerkt wanneer u de website http://www.montbriobelvedere.com (de “Website”) van Mas Montbrió Belvedere gebruikt. Het legt ook uit hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd, welke opties u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Ronald Dirksen, eigenaar van Mas Montbrió Belvedere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hij heeft deze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan Lisette Hallebeek. Zij is de Functionaris Gegevensbescherming van Mas Montbrió Belvedere. U kunt contact met haar opnemen via info@montbriobelvedere.com of op telefoonnummer 0034633615215.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN WANNEER?

Mas Montbrió Belvedere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de Website en vervolgens zelf uw contactgegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • naam
  • achternaam
  • e-mail
  • telefoonnummer

Bij interactie met onze Website worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en gedeeld vanuit uw webbrowser of mobiele apparaat. Meer informatie hierover vindt u onder “Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken”.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Mas Montbrió Belvedere heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@montbriobelvedere.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? LEGITIMATIE

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt om u te antwoorden op een door u gedaan reserverings- of contactverzoek. We gebruiken uw contactgegevens ook om met u te communiceren over promoties en eventueel andere marketingactiviteiten.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Mas Montbrió Belvedere neemt op basis van geautomatiseerde processen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Mas Montbrió Belvedere tussen zit. Mas Montbrió Belvedere gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics y Mailchimp.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

  • We delen uw persoonlijke gegevens met:
  • externe partijen, marketingautomatisering en analyseplatforms die ons helpen e-mail- en advertentiecampagnes te voeren. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mas Montbrió Belvedere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • derden voor zover nodig om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
  • daarnaast verstrekt Mas Montbrió Belvedere uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
  • Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen via of verwerken van onze Website worden opgeslagen in de EU. De derde partijen met wie we uw contactgegevens delen kunnen zich bevinden in andere landen dan het land waar uw contactgegevens werden verzameld. Het is mogelijk dat de wetten van deze landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin u uw gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw persoonlijke gegevens echter overdragen aan ontvangers in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, zullen we uw persoonsgegevens beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de wet op bescherming persoonsgegevens in Spanje.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Mas Montbrió Belvedere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de Website optimaliseren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mas Montbrió Belvedere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@montbriobelvedere.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Mas Montbrió Belvedere bij bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.

HOE WJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

We gebruiken verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder coderings- en verificatietools, om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij hanteren een bewaartermijn van vier jaar voor uw persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

De toepasselijke wetgeving en onze werkwijzen veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten ons privacybeleid bij te werken, zullen we de wijzigingen op de Website plaatsen. Als wij de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen wezenlijk veranderen, zullen wij u van tevoren op de hoogte brengen of, indien wettelijk verplicht, zullen we uw toestemming vragen voordat u dergelijke wijzigingen aanbrengt. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Als u ons uw opmerkingen, vragen of opmerkingen wilt sturen, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen naar info@montbriobelvedere.com.

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Mas Montbrió Belvedere bij bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.